Huwelijk

Kerkelijk huwelijk
Wilt u in de kerk gaan trouwen, dan is het wenselijk dat u ongeveer een half jaar van tevoren contact opneemt met de pastor waarbij om te beginnen in onderling overleg datum, tijd en plaats worden afgesproken.

Voorbereiding
De voorbereiding op het kerkelijk huwelijk gebeurt in minimaal drie gesprekken. In het eerste gesprek komen alle formele zaken aan de orde, zoals het invullen van het huwelijksformulier. Het tweede gesprek zal vooral gaan over hoe bruid en bruidegom tegen elkaar, hun relatie en hun toekomstige huwelijk aankijken; ook de religieuze dimensie van het huwelijk zal hierbij aan de orde komen. In het derde gesprek zal vooral de huwelijksviering besproken worden: bijbellezingen, teksten, muziek, e.d. Na elk gesprek zullen de huwenden met huiswerk naar huis gaan, zodat de voorbereiding ook thuis doorgaat.

Pastor: Fons Litjens, f.litjens@live.nl