Doop

Kind
Om een kind door de doop in de kerkgemeenschap te laten opnemen, kunt u contact opnemen met de pastor om datum en tijd vast te stellen. Tevens zal dan een afspraak gemaakt worden voor een voorbereidend gesprek. Wij stellen de eigen creativiteit van ouders bij het samenstellen van de doopviering op prijs.

Volwassene
Volwassenen die over een mogelijke doop nadenken kunnen hiervoor contact opnemen met de pastor. In een of meerdere gesprekken zal er samen naar verheldering gezocht worden. Het is een oude traditie om volwassenen op de avond voor Pasen, in de Paaswake, te dopen.