Overlijden

Wilt u voor een overleden familielid een kerkelijk begrafenis, dan is het zaak om via de begrafenisondernemer contact met de pastor op te nemen. In overleg kan dan de datum en de tijd vastgelegd worden. De pastor zal dan meteen ook een afspraak willen maken met de familie om over de uitvaart te spreken.
De uitvaart zal doorgaans een gebedsviering of een woord- en communieviering zijn, waarin ook een diaken of pastoraal werker kan voorgaan. Bij wijze van uitzondering kan er ook een eucharistieviering plaatsvinden, waarvoor dan een priester gezocht zal moeten worden. Het dameskoor van de parochie, Pro Ecclesia, is altijd bereid om de viering muzikaal te ondersteunen.
Het wordt op prijs gesteld als de familie zelf een actieve rol in de afscheidsviering wil spelen. Een of meerdere mensen kunnen een kort in memoriam uitspreken. Iemand kan de lezing uit de bijbel verzorgen of een gedicht voorlezen. Kinderen kunnen de kaarsen rond de overledene aansteken. Iemand kan muziek maken. Ook is het mogelijk om een lied te laten horen via de cd-speler, maar levende muziek heeft toch de voorkeur.
De voorganger zal doorgaans meegaan naar de begraafplaats of naar het crematorium; vanzelfsprekend is dit laatste echter niet.