ROT en MeerLiede

Het parochieblad “Rond Onze Toren” verschijnt 10 maal per jaar. Het houdt u ondermeer op de hoogte van de activiteiten die in onze parochie plaatsvinden en het bevat veel informatie over het wel en wee van onze geloofsgemeenschap. Leden van het parochiebestuur verzorgen grotendeels de kopij, maar ook u wordt van harte uitgenodigd om kopij aan te leveren.
Redactie, drukwerkverzorging, de bind- en vergaargroep en bezorgers zorgen ervoor dat de boekjes uiteindelijk bij u in de bus vallen.