Nieuwsberichten

29-10-2013

Psalm in beeld

In de afgelopen zomermaanden mocht ik gebruik maken van een sabbatverlof van drie maanden.
In die periode heb ik een studie gemaakt van de meer dan driehonderd illustraties bij de psalmen uit het zogenaamde Stuttgarter Psalter, een psalmenboek uit het begin van de 9e eeuw. 
De resultaten van deze studie zijn verwerkt tot een website, die een handreiking wil bieden bij het meditatief lezen en bidden van de psalmen met de hulp van deze beelden: www.psalminbeeld.nl.
Op 28 oktober is deze website van start gegaan. Ik nodig jullie uit om een kijkje te nemen.
Op deze website geef ik ook een leesrooster voor een dagelijkse meditatie bij een psalm in de Advent met de hulp van de beelden uit het Stuttgarter Psalter: Met de psalmen op weg naar Kerstmis.
 
pastor Fons Litjens

20-09-2013

Bijeenkomst parochiebesturen Halfweg/vijfhuizen

Verslag bijeenkomst parochiebesturen Halfweg en Vijfhuizen
Datum: 1 juli 2013
Locatie: ontmoetingsruimte Halfweg
Aanwezig: bestuur Vijfhuizen (Ton Overgaag en Arno Ruiter), bestuur Halfweg (voorzitter, HennyTerwijn, Ans en Jos้ Pijnacker)

Naar aanleiding van de vervolgnota van het Bisdom hebben de parochiebesturen van Vijfhuizen en Halfweg elkaar in Vijfhuizen ontmoet. Deze ontmoeting had als doel om de standpunten over de nota met elkaar te delen. Dit is gedaan omdat beide kerken geen A-status hadden, beide parochies gebruik maken van dezelfde pastor en met elkaar en Hoofddorp zijn in de nota van het bisdom ingedeeld als Haarlemmermeer-Noord.

Uit deze ontmoeting kwam de behoefte aan een vervolgontmoeting om eens te kijken wat beide parochies al gezamenlijk deden en op welke gebieden zij kansen zien om samen te gaan werken. Deze vervolgontmoeting vond plaats op 1 juli.

De samenwerking tussen de parochies van Halfweg en Vijfhuizen komt al tot uiting in:
     • Het delen van de pastor
     • Het samen uitvoeren van het vormsel-traject
     • Het uitwisselen van (leken-)voorgangers
     • 2x per jaar gezamenlijk op bedevaart
     • Gezamenlijk het voorgangersrooster opstellen

Besloten werd om ook verdere samenwerking te onderzoeken voor:
     • Het leggen van accenten in het vieringerrooster
       (eucharistieviering in de ene kerk, woord- en communiedienst
        in de andere kerk)
     • In de zomervakantie de viering de ene week alleen in
        Vijfhuizen en de andere week alleen in Halfweg
     • Koren in elkaars kerk laten zingen
     • Viering van Palmpasen
     • Algemene ouderavond 1e communie
     • Opzetten nazorg (bezoekgroep)
     • Kleuter/kinderviering
     • Kinderwoorddienst
     • Omgang met school/scholen
     • Jongerenviering
     • Parochieblad
     • Kruisbestuiven in vergaderingen (parochiebesturen schuiven
        bij elkaar aan tafel)
     • De mogelijkheid van een gezamenlijk beleidsplan

De mate van samenwerking zal per onderdeel verschillen en kan vari๋ren van het delen van de aanpak, het lenen van idee๋n tot gezamenlijk voorbereiden en wellicht zelfs gezamenlijk doen.

We hebben in ieder geval het gevoel van elkaar te kunnen leren!

27-01-2010

Pastoors en kapelaans gezocht

Op 22 februari a.s. is het al weer een jaar geleden dat de website van onze parochie de lucht in ging. Steeds meer parochianen, ex-parochianen en andere belangstellenden brengen een bezoekje aan www.parochiehalfweg.nl om op de hoogte te blijven van alles wat zich in onze kerk en geloofsgemeenschap afspeelt. Met het up-to-date houden en uitbreiden van de website wordt met enthousiasme gewerkt door een vijfkoppig team.
Het plan bestaat om, behalve aan het heden, binnenkort ook meer aandacht te besteden aan het verleden van onze parochie. In het bijzonder door het opnemen van historische foto’s. Van de kerk op het plein, de huidige kerk en de bouw ervan is al fotomateriaal beschikbaar dat binnenkort op de website wordt gezet. De websiteredactie wil ook graag een fotogalerij opstarten met (portret)foto’s van de pastoors en kapelaans die in Halfweg hebben gewerkt. Van een aantal van hen kon een foto worden achterhaald; van veel anderen ontbreken nog foto’s. Het zou kunnen dat u nog foto’s heeft van Halfwegse priesters uit het verleden. Als dat zo is dan zouden wij deze foto’s graag willen kopiëren (scannen). U kunt daarvoor contact opnemen met Cees Raateland, Kerkhoflaan 70, Zwanenburg, tel. 020-4976864. U krijgt uw foto’s natuurlijk weer terug!