Nieuwsberichten

26-12-2016

Geslaagde kerstavond in Sugarcity

Meer dan 1000 mensen hebben op kerstavond één van de twee vieringen in de pulppersloods van de oude Suikerfabriek in Halfweg bijgewoond. De loods was dankzij de verlichting omgetoverd in een sfeervolle kathedraal, die heel geschikt bleek om de menswording in Jezus te vieren. Om 19.30 uur was er het KerstEvent met het mediorkoor Voices. Ruim 850 mensen luisterden naar de verhalen van Maria, Jozef, keizer Augustus, de herder en de wijze en de verhalen van een moeder, een vader, de CEO, de zwerver en de studente. Het verhaal was geschreven door Lotte Oudejans. Om 22.00 uur kwamen ruim 150 parochianen samen om met het gemengd koor Sint Caecilia de kerstnachtdient te houden. Het waren prachtige vieringen, dankzij de inzet van veel vrijwilligers. Wij danken SugarCity Event voor de geboden gastvrijheid.
(pastor Fons Litjens)

25-09-2016

Groots Moment !!

Groots moment !!

Wat begon met een eerste overleg op 12 maart 2008 in de vergaderruimte van de Gereformeerde Kerk (wordt nu verbouwd tot appartementen) is, ná jaren van vergaderen, onderhandelen, verkrijgen van goedkeuringen en vergunningen een belangrijke mijlpaal bereikt! De  koopovereenkomst met betrekking tot de overdracht van de verschillende panden en grondpercelen én de aanneemovereenkomst tussen de Parochie O.L.V. Geboorte en Aannemingsbedrijf Badhoeve B.V., zijn op 23 september ondertekend. Een moment waar lang naar uit is gekeken en dankzij het werk van de Projectgroep, uiteindelijk is bereikt. Hiermee kunnen alle vervolgwerkzaamheden verder worden uitgevoerd en volgens planning worden afgerond.

De eerste sloop- en bouwwerkzaamheden waren al begonnen en inmiddels zijn de heipalen voor de fundering van de nieuwe achtergevel ook al aangebracht. Een niet onbelangrijk onderdeel van onze nieuwe kerk.

Om een en ander te kunnen realiseren is aan de zijkant van de kerk (kant Don Bosco) een opening gemaakt en een stuk uit de betonnen vloer verwijderd zodat het benodigde materieel en materiaal naar binnen kan en er overdekt gewerkt kan worden. Vanuit de kerk gezien een vreemd gezicht zo'n heimachine in het gebouw.

 Er is nog een lange weg te gaan voordat alle werkzaamheden aan de kerk gereed zijn en wij de deuren weer kunnen openen (volgens planning juni 2017).

Met de ondertekening van de stukken is bevestigd, dat wij heel veel vertrouwen hebben in alles wat gerealiseerd moet en gaat worden en wensen alle partijen dan ook veel succes!

09-09-2016

Eerste Communie 2017

Eerste communie 2017

Bent u als ouder een gelovig mens (misschien met twijfels) en wilt u uw kind laten proeven van de christelijke traditie? Bent u katholiek en wilt u uw kind meer vertrouwd maken met de kerkelijke gemeenschap, die op zondagochtend bij elkaar komt?  Is uw kind niet gedoopt, maar u wilt een nieuwe start maken? Zit uw kind in groep 4 van de basisschool of hoger? Zo ja, dan bent u van harte uitgenodigd om uw kind aan te melden voor de voorbereiding op de eerste heilige communie, die begin 2017 van start gaat.

De vier samenwerkende parochies van Haarlemmerliede, Halfweg-Zwanenburg, Spaarndam en Vijfhuizen gaan de voorbereiding op de eerste communie gezamenlijk aanpakken. Afhankelijk van de aanmeldingen vindt deze voorbereiding centraal of op meerdere locaties plaats. In verband met de planning nodigen wij alle geïnteresseerde ouders uit om zich nu reeds bij ons te melden:

pastor Fons Litjens: per email (f.litjens@live.nl)
                              of telefonisch: 06 – 123 83 288.

Karin Duwel: per email (karinduwel@hetnet.nl) 
                    of telefonisch: 06 -  488 88 338

Foto: Communie 2016: