Nieuwsberichten

25-06-2017

Nieuwe kerk gezegend

Op zondag 25 juni werd ons nieuwe kerkgebouw gezegend. Twee parochianen kregen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice en een volwassene ontving het doopsel en vormsel. Alle reden dus voor een feestelijke dag! Hulpbisschop Jan Hendriks gaf de volgende indruk van deze zondag:

'De nieuwe kerk is licht en modern en telt zo'n tweehonderd zit­plaatsen. Die waren op deze ochtend allemaal gevuld met parochianen die deze feestelijke dag wilden meemaken. Het was een feestelijke viering, waarbij aan het begin de muren en de gelovigen werden besprenkeld met het gewijde water. Wim Meijer ontving het heilig doopsel en het vormsel. Ik wens hem heel veel zegen toe voor zijn weg met God. Henny Terwijn en Gé Nibbering kregen de pauselijke onderscheiding opgespeld, of liever: dat was de bedoeling, maar bij één van de onderscheidingstekens ontbrak de speld waarmee dit bevestigd moest worden. Het mocht de pret niet drukken en deed niets af aan de waardering voor de jarenlange inzet van beiden voor de parochie en het samen­werkings­verband. Mw. Terwijn als hoofd van secretariaat, zorg voor het parochieblad, kerk­bestuur, begeleiding van vrijwilligers; de heer Nibbering in zijn onmisbare inzet voor de bouw van de vernieuwde kerk. Van harte proficiat aan hen! In hen eerden we ook alle vrijwilligers, want zonder hen kan de parochie haar werk niet doen!'

Voor de preek van de bisschop klik hier.

25-06-2017

Twee pauselijke onderscheidingen

Na de inzegening van onze nieuwe kerk, vandaag zondag 25 juni, ontvingen twee parochianen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uit de handen van de hulpbisschop:

Gé Nibbering kreeg de onderscheiding als waardering voor zijn enorme inzet in zijn rol van voorzitter van de projectgroep. Met zijn tomeloze energie heeft hij het hele project regelmatig over een dood punt heen geholpen. Met zijn kennis van de financiën en onroerend goed wist hij de inkomsten en de uitgaven bij elkaar te houden. Zijn diplomatieke kwaliteiten kwamen goed van pas in de contacten met het bisdom, de gemeente Haarlemmerliede en Amsterdam, de provincie, het waterschap, Badhoeve Bouw en alle andere partijen en bedrijven, die bij de sloop en de verbouwing van het kerkgebouw betrokken waren. Zonder hem zou het hele project niet tot een goed einde zijn gebracht.

Henny Terwijn kreeg de onderscheiding om te beginnen voor haar grote verdiensten voor de parochie (secretariaat, penningmeester) en het Samwenwerkingsverband Meerliede (parochiebestuur, parochiebladen en de nieuwe website voor Meerliede). Maar vooral was zij in het afgelopen jaar de verbindende schakel tussen projectgroep, bouwteam en het parochieteam. Zij maakte de afspraken, notuleerde, zorgde voor de sleutels, legde verbindingen en nam talloze initiatieven om het proces aan de gang te houden. Zonder haar zou het project aan chaos ten onder zijn gegaan.

Beide parochianen hebben de onderscheiding helemaal verdiend en in hen eren wij alle vrijwilligers die in de afgelopen jaren een bijdrage hebben geleverd aan dit huzarenstukje.

Pastor Fons Litjens