Koren

Binnen de parochie is een viertal koren actief, die een bijdrage leveren aan de ondersteuning van de liturgische vieringen.


Dit zijn de volgende koren:
- Sint Caecilia
- Pro Ecclesia
- Mediorkoor Voices
- Kinderkoor Just 4 Fun